Dobiti više roda od posejanog pasulja

Dobiti više roda od posejanog pasulja. str 614
Za ovo treba uzeti ono seme, koje je godinu dana ležalo, jer to će dati više mahuna i roda, nego lanjsko seme, kome se godina dana navršila nije.

Kome je ovo s neruke ili ko nema takvog semena, može se i ovim načinom pomoći: pokidaj vrhove od loze pasulja, pa će veća snaga u rod ići, a ne u lozu.
pasulj da bolje rodi

[Ovakvo tumačenje zahteva dalja proveravanja i istraživanja u ogledima, gde bi se ispitao uticaj stanja zrelosti semena i perioda mirovanja semena na prinos (rodnost) pasulja. Za setvu treba upotrebljavati samo ono seme koje potiče od berbe u punoj zrelosti semena. Takvo seme je fiziološki sazrelo i može se upotrebiti za setvu u narednoj vegetacionoj sezoni.]

Izvor: Vasa Pelagić .com

dugme još

Оставите одговор