Biljka čvršća od čelika

Sintetika od koje su se proizvodili delovi novijih modela evropskih automobila zamenjuje se biorazgradivom konopljom, pa se očekuje da se ova biljka vrati i na vojvođanska polja. ”Mercedes” je lider u primeni kudelje te se trenutno oko 200 delova automobila slavne marke izrađuje od konoplje Do šezdesetih godina prošlog veka konoplja je u nas bila…

Podela konoplje

Konoplja (lat: Cannabis) je jednogodišnja biljka iz roda skrivenosemenica koja uključuje više varijeteta (odnosno vrsta). Veruje se da je poreklom iz Centralne Azije, Kine i severo-zapada Himalaja, i već vekovima se koristi u industrijske, medicinske, duhovne i uživalačke svrhe. Po botaničkoj podeli postoje: 1. Cannabis sativa – gajena (industrijska) konoplja 2. Cannabis indica – indijska konoplja 3. Cannabis rudelaris – divlja konoplja Cannabis sativa Konoplja…

Istorija konoplje

Istorijski pogled :  Balkan – Svet Balkan Istorija upotrebe konoplje na Balkanu u pisanom obliku traje 2500 godina, dok neki istraživači pretpostavljaju da ona seže i do 6000 godina u balkansku prošlost. Svi narodi Balkana su je koristili, pa iako se upotreba konoplje tokom vremena menjala (nekad medicinska, nekad industirjska, nekad uživačka), ona se u kontinuitetu…