Kamenojedi(silikatne bakterije) u službi biljaka

Ovi mikroorganizmi se tako nazivaju zbog toga što u bukvalnom smislu reči „jedu“ kamenje. Pošto već znate da mikroorganizmi nemaju usta i druge organe za hranjenje, već „jedu“ zahvaljujući tome  što prvo izlučuju fermente, koji im  pripremaju za ishranu kamenje, pesak, beton, i naravno sve vrste organskih materijala. Istinu govoreći, kamenojedi su najdragoceniji mikroorganizmi za…