Kabaste organske materije za obogaćivanje zemljišta

Compost Heap in Pretty Garden Setting

Kabaste organske materije za obogaćivanje zemljišta

Recikliranje, koje predstavlja jedno od osnovnih načela organske proizvodnje, smanjuje potrebu za dodacima, a istovremeno i zapreminu otpada koji treba da se odloži. Ako nemate veliko imanje, sasvim je sigurno da količinu komposta koju dobijate iz baštenskog odpada neće biti dovoljna da zadovolji vaše potrebe za oplemenjivanjem zemljišta. Veće količine komposta možete dobiti ako reciklirate sve kabaste materije iz kuće i bašte za tu svrhu, ili da potrebnu količinu dopunite iz odgovarajućih izvora u okolini. U krajnjem slučaju možete nabaviti komercijalne materijale, ali se trudite da imaju organski sertifikat.

Neke organske materije za obogaćivanje zemljišta:

–     kora, fino seckana

–     kompost, baštenski

–     kompost, gradski

–     kompost s glistama (uglavnom od odpadaka povrća)

–     seno (koristite samo u smesi)

–     kompost od lišća

–     đubrivo životinjsko ( treba da budecsasvim zrelo pre upotrebe, nabavite ga sa neintenzivnih ili organskih farmi)

–     istošeni kompost od pečuraka ( često je baznog karaktera, nabavite ga od organskih proizvođača da biste izbegli zagađenje od pesticida)

–     komercijalni proizvodi-kompostirana đubriva, biljni otpad, otpaci hrane (može da se nabavi kao materijal pakovan u džakove)

–     odsečene grane, seckano zelenilo

–     odsečene grane, seckani drveni delovi

–     slama (ako je moguće da bude sa organskih farmi)

–     drveni opiljci i gruba kora drveta ( nanosi se samo kao deo smese samo oko drveća, žbunja i višegodišnjih biljaka)

Ako se pitate kolika količina je potebna da bi vaše zemljište bilo plodno postoje određene maksimalne količine:

–     Obogaćivači visoke klase plodnosti – do jedna puna zidarska kolica, 50 litara na 5 m2. Tako ćete dobiti ravnomeran sloj dubok približno 5 mm. Ovde spadaju: kompost sa glistama i životinjsko đubrivo.

–     Obogaćivači srednje klase plodnosti – do dvoja ili troja zidarska kolica, 100 litara na 5 m2, što čini ravnomeran sloj od približno 1 cm dubine. Ovde spadaju: baštenski kompost, seno, životinjsko đubrivo, komercijalni proizvodi

–     Obogaćivači niske klase plodnosti – mogu da se primenjuju u većim količinama i češće, ako je potrebno. U obliku smese sa lakim materijalima kao što su kora drveta ili slama, nanosi se sloj od 15 cm, ako se pravi smesa s težim materijalima ili kompostom od lišća koji se gusto sabija sloj treba da bude debeo 10 cm. Ovde spadaju: fino seckana kora, gradski kompost, kompost od lišća, odsečene grane, seckano zelenilo, seckani drveni delovi, slama, drveni opiljci i gruba kora od drveta.

Previše dodavanja organskih materija zemljištu može da bude negativno np. previše azota podstiče rast lišća na uštrb cveća i plodova.

Slika preuzeta sa zdravasrbija.com

Ivana Rakaric

Оставите одговор